ACTIVITATE

Asociația Sfânta Natalia este o organizație nonguvernamentala ce își desfășoară activitatea potrivit normelor prevazute de legislația română în vigoare, cu scopul de a întrajutora persoanele nevoiașe, persoanele cu dizabilități, familii monoparentale, copii cu diferite boli fizice și psihice.


Totodată Asociația are grija și de copiii dornici de învățătură prin pregătirea temelor, cu profesori de specialitate, la materiile de baza.


Asociația face vizite la căminele de bătrâni printer care amintim “Căminul de Bătrâni Floarea Roșie”, cu care avem o strânsă legătură și cu care desfășurăm activități culturale, sportive și pelerinaje la mănăstirile și vizite la muzeele din tara.

De asemenea avem o strânsă legătură cu Grădinițele nr. 94 și 208 din Cartierul Drumul Taberei, cu Școlile 176 și 208 din Cartierul Drumul Taberei și cu Școala 309 din Cartierul Militari.

De asemenea Asociația are o strânsă colaborare cu Colegiul Tehnic Gheorghe Airinei din Cartierul Drumul Taberei.

Cu aceștia desfășurăm atât activități culturale cât și pelerinaje la diferite mănăstiri, vizite la muzee, grădini zoologice și grădini botanice.


Asociația Sfânta Natalia are un număr de 680 de membri cu care desfășurăm diferite activități pentru întrajutorarea semenilor noștri.

Asociația are colaborare cu mai multe agenții de turism dintre care amintim “Dacia Nemuritoare”, precum și hoteluri din tara și din străinatate dintre care amintim: Hotel Continental, Pensiunea Mogan din Moeciu, Hotel Oreea Eleni din Grecia.